Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Khôi phục tập tin sau khi sao lưu

Sau khi quá trình sao lưu hoàn tất thành công, bạn sẽ có thể chọn khôi phục tự động từ bảng điều khiển hoặc tải về các tập tin sao lưu để tự mình khôi phục.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Bản sao lưu.
  3. Nhấp vào URL của website mà bạn muốn khôi phục bản sao lưu.
  4. Cuộn xuống đến ngày sao lưu bạn muốn và nhấp vào Khôi phục.
  5. Nhấp vào Tự động khôi phục các tập tin.
  6. Chọn hộp kiểm ghi "Tôi đồng ý ghi đè các tập tin" và nhấp vào Khôi phục.
  7. Nếu cần thiết, hãy hoàn thành quy trình tương tự để khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn.
  8. Bạn sẽ nhận được email sau khi việc khôi phục website hoàn tất.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.