Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Khôi phục trang của tôi

Chúng tôi sao lưu trang WordPress được quản lý thuộc tài khoản Pro hàng ngày. Chỉ cần có ít nhất một bản sao lưu, bạn có thể khôi phục trang.

Lưu ý: Tài khoản Pro chỉ sử dụng được ở Hoa Kỳ và Canada. Để khôi phục một trang WordPress được quản lý cho tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu hoặc tài khoản Nhà phát triển, hãy xem những hướng dẫn này.

Cảnh báo: Việc khôi phục trang từ một bản sao lưu sẽ xóa toàn bộ thay đổi bạn đã thực hiện kể từ khi tạo tập tin sao lưu.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Với website bạn muốn khôi phục, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm, rồi chọn Cài đặt.
 4. Trong mục Sao lưu, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 5. Trong danh sách Lịch sử sao lưu, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm cho bản sao lưu mà bạn muốn sử dụng, rồi chọn Khôi phục. Bạn có thể cần nhấp vào hình tam giác để mở rộng danh sách bản sao lưu và tìm bản sao lưu bạn muốn.
  lịch sử sao lưu wordpress được quản lý
 6. Trong danh sách Chọn kiểu khôi phục..., hãy chọn Khôi phục tất cả, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi quyết định! Nếu bạn chắc chắn muốn khôi phục trang, hãy nhấp vào Bắt đầu khôi phục. Nếu không, nhấp vào Hủy.
 8. Trong khi khôi phục trang, bạn có thể nhấp vào Quay lại mục Tất cả các trang để trở về danh sách Trang WordPress.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.