Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Khôi phục trang của tôi

Lưu ý: Các hướng dẫn này sẽ giải thích cách khôi phục một trang WordPress được quản lý cho tài khoản Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển. Nếu bạn có tài khoản WordPress được quản lý Chuyên nghiệp (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), thay vào đó, hãy xem các hướng dẫn này.

Tài khoản WordPress® được quản lý hỗ trợ sao lưu tập tin cài đặt và cơ sở dữ liệu WordPress trong 30 ngày. Bạn có thể chọn khôi phục tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc cả hai.

Cảnh báo: Chúng tôi sẽ khôi phục trang của bạn bằng bản sao lưu vào ngày bạn chọn. Mọi thay đổi được thực hiện sau ngày sao lưu đó sẽ bị mất. Ví dụ: nếu bạn khôi phục cơ sở dữ liệu, các nội dung như hồ sơ bán hàng, vào sổ và ghi chú được ghi sau ngày sao lưu bạn chọn sẽ bị xóa.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Với website bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm, rồi chọn Cài đặt.
  Chọn cài đặt
 4. Trong mục Sao lưu, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 5. Trong danh sách Chọn kiểu khôi phục, hãy chọn kiểu sao lưu để khôi phục và chọn ngày cho từng kiểu:
  Chọn: Nếu tình huống này xảy ra:
  Các tập tin Bạn mới thêm, thay đổi hoặc cập nhật chủ đề/trình cắm
  Bạn mới tải lên tập tin qua sFTP
  Bạn đã sửa chủ đề/trình cắm bằng trình soạn thảo WordPress
  Cơ sở dữ liệu Bạn đã thay đổi một số cài đặt và trang của bạn không còn hoạt động
  Bạn cần dọn dẹp lượng thư rác lớn nhận được gần đây
  Tên người dùng/mật khẩu của bạn đã thay đổi mà bạn không biết
  Tập tin & cơ sở dữ liệu Trang của bạn chỉ tải màn hình trắng
  Lớp bảo mật trang của bạn đã bị tấn công
  Cảnh báo: Khôi phục cơ sở dữ liệu sẽ xóa tất cả các mục nhập mới kể từ lần sao lưu gần nhất.
 6. Nhấp vào Khôi phục.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.