Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục cơ sở dữ liệu trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn bị tấn công hoặc bị hỏng, đây là cách khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn từ bản sao lưu thủ công cPanel.

Lưu ý: Các bước này giả sử bạn đã tạo một tập tin sao lưu thủ công trong cPanel. Nếu bạn không có tập tin sao lưu, hãy liên hệ với Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy để được hỗ trợ . Nếu bạn có Sao lưu trang, hãy xemKhôi phục website của tôi bằng Sao lưu trang để khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Tập tin , nhấp vào Sao lưu .
  5. Bên dưới Khôi phục bản sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL , bấm vào Duyệt , rồi chọn tập tin SQL sao lưu trên máy cục bộ của bạn.
  6. Nhấp vào Tải lên .

Xem thêm thông tin

  • Bạn muốn chúng tôi tự động xử lý các bản sao lưu? Tìm hiểu thêm về Sao lưu website .