Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục tài khoản cPanel bằng Sao lưu hàng ngày

Khôi phục toàn bộ tài khoản cPanel từ một ngày sao lưu đã chọn, sử dụng Sao lưu hàng ngày.

Cảnh báo: Khôi phục này có khả năng ghi đè lên tất cả các tập tin, cơ sở dữ liệu và email hiện có bằng nội dung từ bản sao lưu của bạn.
 1. Đăng nhập vào GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
 2. Chọn Lưu trữ web . Sau đó, bên cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux mà bạn muốn khôi phục, chọn Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Ở đầu màn hình, chọn Bản sao lưu .
 4. Chọn Xem bản sao lưu .
 5. Chọn ngày sao lưu mong muốn. Có thể mất vài phút để bản sao lưu tương ứng được gắn vào máy chủ cPanel.
 6. Chọn Khôi phục tài khoản.
 7. (Tùy chọn) Chọn các hộp kiểm để bỏ qua việc khôi phục cơ sở dữ liệu hoặc thư mục chính.
 8. Chọn Bắt đầu khôi phục .
 9. Chọn thẻ Nhật ký thao tác khôi phục để kiểm tra trạng thái của việc khôi phục.

Xác nhận Thành công sẽ cho bạn biết khi tài khoản cPanel đã được khôi phục.

Xem thêm thông tin