Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục tài khoản email của người dùng

Bạn có thể khôi phục tài khoản người dùng tối đa 30 ngày sau ngày xóa tài khoản đó. Chỉ có thể khôi phục người dùng về cùng một gói hoặc gói cao hơn và vào cùng một tài khoản GoDaddy. Mọi bí danh liên kết với tài khoản người dùng cũng sẽ được khôi phục.

Bắt buộc: Nếu tài khoản đã xóa của bạn đang ở trong Bản dùng thử miễn phí Email Essentials, bạn sẽ cần mua một Gói Email Essentials trở lên trước khi tiếp tục.
 1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Thêm người dùng .
  thêm người dùng
 3. Chọn cùng một miền với tài khoản email đã bị xóa, rồi chọn Tiếp tục .
 4. Đảm bảo rằng tab Tạo email đơn lẻ được chọn.
  tạo một tab được chọn
 5. Nhập cùng địa chỉ Email với tài khoản đã xóa.
 6. Nhập TênHọ (không cần giống như tài khoản đã xóa).
 7. Đối với Loại tài khoản , chọn loại gói tương tự hoặc cao hơn. Bạn có thể thấy lỗi nếu chọn gói thấp hơn gói mà tài khoản trước đó đã sử dụng.
 8. Nhập như sau:
  • Chia sẻ liên hệ và tập tin với : Bạn sẽ chỉ nhìn thấy phần này nếu bạn có sẵn các miền khác hoặc có nhiều người dùng để thiết lập. Nếu bạn đã chia sẻ các liên hệ và tập tin trong tài khoản đã xóa, chúng sẽ vẫn hoạt động trong tài khoản được khôi phục.
  • Quyền của quản trị viên: Cài đặt quản trị trước đây của bạn sẽ được khôi phục. Ví dụ: nếu tài khoản đã là quản trị viên, nó sẽ lại là tài khoản quản trị viên.
  • Mật khẩu : Nếu tài khoản này dành cho bạn hoặc bạn muốn tạo mật khẩu cho người dùng, hãy nhập mật khẩu. Đây có thể là thứ đã được sử dụng trước đây hoặc thứ gì đó khác.
  • Gửi thông tin tài khoản tới : Mọi thông tin tài khoản, như khi thiết lập xong, sẽ được gửi đến (các) địa chỉ email được sử dụng trong tài khoản trước đó.
 9. Chọn Tạo .
  Lưu ý: Nếu bạn được yêu cầu di chuyển email, hãy chọn Không, cảm ơn . Bạn có thể thấy lời nhắc này nếu miền của bạn được sử dụng với một dịch vụ email khác.
 10. Bạn sẽ được hỏi có muốn khôi phục tài khoản hay không. Chọn Có, khôi phục , rồi chọn Ok .
  Đã chọn Có, khôi phục jane@coolexample.com

Có thể mất đến một ngày để khôi phục tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tài khoản đã sẵn sàng bằng cách sử dụng (các) địa chỉ đã nhập trong Gửi thông tin tài khoản đến .

Xem thêm thông tin