Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục tài khoản người dùng Professional Email

Bạn có thể khôi phục tài khoản người dùng trong tối đa 14 ngày sau ngày xóa tài khoản đó. Người dùng chỉ có thể được khôi phục về cùng một gói hoặc gói cao hơn và họ phải ở trong cùng một tài khoản GoDaddy đã bị xóa khỏi đó.

Lưu ý: Các bước này chỉ áp dụng cho các tài khoản email đã xóa gần đây. Bạn không thể khôi phục người dùng đang hoạt động.

 1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Thêm người dùng .
  Thêm nút người dùng với biểu tượng hình người
 3. Chọn cùng một miền với tài khoản email đã bị xóa, sau đó chọn Tiếp tục .
 4. Nhập cùng địa chỉ Email với tài khoản đã xóa.
 5. Nhập TênHọ (không cần giống như tài khoản đã xóa).
 6. Đối với Loại tài khoản , chọn loại gói tương tự hoặc cao hơn. Bạn có thể thấy lỗi nếu chọn gói thấp hơn gói mà tài khoản trước đó đã sử dụng.
 7. Nhập như sau:
  • Quyền tài khoản : Quyền của bạn sẽ khôi phục về tài khoản trước đây. Vì vậy, nếu tài khoản Professional Email được kết nối với tài khoản GoDaddy của bạn, tài khoản sẽ khôi phục như được kết nối trở lại.
  • Mật khẩu : Nếu tài khoản này dành cho bạn hoặc bạn muốn tạo mật khẩu cho người dùng, hãy nhập mật khẩu. Đây có thể là thứ đã được sử dụng trước đó hoặc thứ gì đó hoàn toàn khác.
  • Gửi thông tin tài khoản tới : Mọi thông tin tài khoản, như khi thiết lập xong, sẽ được gửi đến (các) địa chỉ email được sử dụng trong tài khoản trước đó.
 8. Chọn Tạo.
 9. Bạn sẽ được hỏi có muốn khôi phục tài khoản hay không. Chọn Có, khôi phục , rồi chọn Ok .
  Đã chọn Có, khôi phục jane@coolexample.com và nút Ok

Có thể mất đến một ngày để khôi phục tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi tài khoản đã sẵn sàng bằng cách sử dụng (các) địa chỉ đã nhập trong Gửi thông tin tài khoản đến .

Xem thêm thông tin

Các bước liên quan