Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục VPS thế hệ thứ 4 của tôi từ bản sao lưu

Bạn có thể khôi phục VPS thế hệ thứ 4 từ bản sao lưu thủ công hoặc tự động bất cứ lúc nào.

Yêu cầu: Bạn cần có ít nhất một tập tin sao lưu thủ công (theo yêu cầu) hoặc một tập tin sao lưu tự động để khôi phục máy chủ theo cách này.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Trong trang Sản phẩm của tôi , chọn Máy chủ .
 3. Bên cạnh VPS thế hệ thứ 4 mà bạn muốn khôi phục, chọn Quản lý .
 4. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Bản sao lưu .
  chọn bản sao lưu
 5. Trong phần Theo yêu cầu hoặc Tự động , tìm bản sao lưu bạn muốn sử dụng, rồi chọn Khôi phục .

  Lưu ý: Phần Theo yêu cầu hiển thị các bản sao lưu thủ công của bạn (nếu có) và phần Tự động hiển thị các bản sao lưu tự động mà chúng tôi đã thực hiện cho bạn.

 6. Đọc phần giải thích để bạn có thể chắc chắn đây là những gì bạn muốn, vì bạn sẽ mất mọi dữ liệu chưa lưu không có trong bản sao lưu của bạn.
 7. Chọn nút Khôi phục . Chúng tôi sẽ khôi phục máy chủ của bạn bằng cách sử dụng tập tin sao lưu. Quá trình này có thể mất vài phút và khi chúng tôi hoàn tất, bạn sẽ ở trong trang cài đặt cho máy chủ được khôi phục.

Thông tin thêm