Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục VPS thế hệ thứ 4 của tôi từ bản sao lưu

Bạn có thể khôi phục VPS thế hệ thứ 4 từ bản sao lưu thủ công hoặc tự động bất cứ lúc nào.

Yêu cầu: Bạn cần có ít nhất một tập tin sao lưu thủ công (theo yêu cầu) hoặc một tập tin sao lưu tự động để khôi phục máy chủ theo cách này.
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
 3. Bên cạnh VPS thế hệ thứ 4 mà bạn muốn khôi phục, nhấp vào Quản lý .
 4. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Bản sao lưu .
  chọn bản sao lưu
 5. Trong phần Theo yêu cầu hoặc Tự động , nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm cho tập tin mà bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục .

  Lưu ý: Phần Theo yêu cầu hiển thị các bản sao lưu thủ công của bạn (nếu có) và phần Tự động hiển thị các bản sao lưu tự động mà chúng tôi đã thực hiện cho bạn.

 6. Đọc phần giải thích để chắc chắn đây là nội dung bạn muốn. Để tiếp tục, hãy nhập một Mật khẩu mới để dùng với máy chủ được khôi phục. Mật khẩu này có thể giống với mật khẩu mà bạn đang dùng hoặc là một mật khẩu hoàn toàn mới - tùy bạn chọn. Dù thế nào, mật khẩu đều phải đáp ứng các yêu cầu được hiển thị.
 7. Nhập mật khẩu mới trong trường Xác nhận mật khẩu.
 8. Nhấp vào Khôi phục. Chúng tôi sẽ khôi phục máy chủ của bạn bằng tập tin sao lưu. Quá trình này sẽ mất vài phút và khi chúng tôi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt của máy chủ đã khôi phục.

Thông tin thêm