Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Khôi phục website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Bạn có thể khôi phục website của mình từ bản sao lưu nếu website bị tấn công hoặc bị hỏng. Cách bạn hoàn tất khôi phục phụ thuộc vào cách bạn tạo bản sao lưu:

Tôi đã sử dụng ...Để khôi phục website của bạn ...
Sao lưu trang webXemKhôi phục trang của tôi bằng Bảo mật website và Sao lưu
Sao lưu cục bộ (FTP)Tải lên các tập tin của bạn qua FTP
Sao lưu thủ công của PleskSử dụng bài viết này
Tôi không có bản sao lưu!Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng

Khôi phục từ bản sao lưu Plesk thủ công

Cảnh báo:

Việc khôi phục website của bạn thông qua Plesk sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Khách truy cập vào trang web của bạn sẽ nhìn thấy trang 503 Dịch vụ tạm thời không khả dụng.

  1. Từ trang chủ Plesk, nhấp vào Trình quản lý sao lưu .
  2. Nhấp vào Tên của bản sao lưu mà bạn muốn sử dụng.
  3. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp vào Khôi phục .

    Lưu ý: Việc chọn Cơ sở dữ liệu không khôi phục bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.