Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kích hoạt miền .CN (xác thực tên thật)

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền .cn cho một website hoặc email, bạn phải kích hoạt từng tên miền bằng cách hoàn tất việc xác thực tên thực. Điều này chứng minh rằng bạn thực sự là người đăng ký miền bằng cách tải lên ID của bạn cho chúng tôi.

Bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có ngay mã ID chính xác bằng cách xem danh sách các mẫu ID mà chúng tôi chấp nhận.

Lưu ý: Bạn có thể đăng ký tên miền .cn mà không cần hoàn tất việc xác thực tên thật. Tuy nhiên, bạn không thể lưu trữ một trang web hoặc email cho đến khi bạn hoàn thành nó cho mỗi .cn.

 1. Từ trình quản lý miền, nhấp vào Tài liệu cần thiết hoặc Đang chờ tải lên tài liệu .
  1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
  2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
  3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  4. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Nhấp vào Tải lên tài liệu mới hoặc Sử dụng tài liệu hiện có
 3. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 4. Hoàn tất các lãnh vực trên màn hình và sau đó nhấp vào Kế tiếp trên mỗi lãnh vực.

  Lưu ý: Thông tin bạn nhập phải khớp hoàn toàn với ID bạn cung cấp, nếu không yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối.

  Thông tin bạn nhập cũng sẽ trở thành người đăng ký hợp pháp cho tên miền của bạn.

Bạn sẽ nhận một email về hiện trạng việc xác thực tên thực của bạn trong vòng 5 ngày.

Hãy cập nhật thông tin liên hệ xác nhận tên thật

Bạn có thể quyết định chỉnh sửa để cập nhật việc xác nhận tên thật. Quá trình này khác với quá trình ban đầu đối với xác nhận mới.

 1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. trên trang Cài đặt miền, dưới Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Bạn sẽ nhìn thấy một hộp với thông báo sau: Bạn đã xác thực tên thật thành công. Ở cuối thông báo đó, nhấp vào liên kết Tải tài liệu lên.
 6. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 7. Chọn tài liệu bạn muốn tải lên, chọn hộp Tôi đồng ý cho phép và nhấp vào Tiếp theo .
 8. Nhấp vào OK.

Có thể mất đến 5 ngày để phê duyệt những thay đổi này.