Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Kích hoạt SSH

Bạn có thể kích hoạt Secure Shell (SSH) trong tài khoản WordPress được quản lý của mình. SSH là một phương pháp kết nối an toàn với tài khoản lưu trữ của bạn để quản lý WordPress được quản lý từ xa thông qua Giao diện dòng lệnh WordPress (WPCLI) cũng như lệnh Linux tiêu chuẩn.

Lưu ý: Quyền truy cập SSH không khả dụng trên các gói Cơ bản. Nâng cấp gói WordPress Cơ bản được quản lý của bạn để bật SSH.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn bật SSH, vui lòng chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.

    chọn cài đặt
  4. Trong phần Trang sản xuất, vui lòng chọn Hiển thị thêm.
    chọn hiển thị thêm
  5. Kế bên SSH, vui lòng bật bật tắt SSH. Bạn đã hoàn tất!

Thông tin thêm