Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kích hoạt trình cắm Cửa hàng đại lý của tôi


Bước 2 của loạt WordPress được quản lý dành cho đại lý .

Bạn có thể sử dụng trình cắm Cửa hàng đại lý để thiết kế giao diện cửa hàng của mình. Một số tính năng mà trình cắm bao gồm là danh mục sản phẩm được nhập, tiện ích tìm kiếm miền và giỏ hàng.

Lưu ý: Các yêu cầu tối thiểu để sử dụng trình cắm Cửa hàng đại lý như sau:

• PHP 5.4 trở lên
• WordPress 4.6 trở lên

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. ( Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm? )
 2. Di chuột qua Trình cắm trong thanh bên, rồi chọn Thêm mới .
  Nhấp vào Thêm mới
 3. Tìm kiếm Cửa hàng đại lý GoDaddy .
  Tìm kiếm Cửa hàng đại lý
 4. Chọn Cài đặt ngay .
 5. Chọn Kích hoạt .
  Nhấp vào Kích hoạt
 6. Chọn Cửa hàng đại lý , hiện nằm trong thanh bên.
  Nhấp vào Cửa hàng đại lý
 7. Có hai tùy chọn bạn có thể chọn để kích hoạt tài khoản của mình
  • Tài khoản đại lý khác : Dành cho Siêu đại lý không mua từ GoDaddy.
  • Tài khoản GoDaddy : Dành cho Đại lý Cơ bản và Chuyên nghiệp mua từ Godaddy.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Trung tâm kiểm soát đại lý của mình. Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản từ menu thả xuống và nhấp vào Kích hoạt đại lý của bạn .
  • Nếu bạn muốn thử nghiệm Cửa hàng đại lý trước, hãy chọn Kích hoạt Nhà bán lẻ demo để có bản trình diễn tương tác. Bạn có thể thử nghiệm các tính năng và bố cục trong phiên bản demo của cửa hàng trước khi chính thức kích hoạt nó.
 9. Sau một vài phút, tài khoản của bạn sẽ tải và trang Sản phẩm WordPress của bạn sẽ xuất hiện.

Trình cắm của bạn hiện đã được kích hoạt và kết nối với tài khoản của bạn. Mọi thay đổi về giá sản phẩm trong Trung tâm kiểm soát đại lý sẽ tự động áp dụng cho những thay đổi về sản phẩm của bạn trong WordPress.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tải xuống trình cắm Cửa hàng đại lý .