Kích hoạt bản sao lưu tự động

Là một dịch vụ trả phí, bạn có thể thiết lập máy chủ của mình để tự động sao lưu một lần mỗi ngày.

Bạn chỉ có thể kích hoạt dịch vụ này khi bạn tạo máy chủ mới. Tuy nhiên, bạn có thể thêm dịch vụ này vào một máy chủ bằng cách khôi phục máy chủ đó từ một bản chụp nhanh và thêm bản sao lưu tự động khi tạo máy chủ mới.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?