Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Basic & Pro Reseller Trợ giúp

Activate my Turnkey Storefront theme


Step 5 of the Managed WordPress for resellers series.

Showcase your unique brand identity with the Turnkey Storefront theme. The Turnkey Storefront theme is optional but it gives you control over your storefront's layout, widgets, social media and more.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Hover over Appearance and click Themes.
  Click Themes
 3. Click Add New.
  Click Add New
 4. Search for Reseller or Turnkey Storefront.
 5. Click Install.
 6. Click Activate.
  Click Activate
 7. Click Customize to edit your site.

Note: You can also download the Turnkey Storefront theme.

Liên quan đến cộng đồng

jasonb4u's Avatar
Reseller Turnkey Wordpress Theme from Brian Focht

8 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Spre's Avatar
Theme Images and default layouts no showing

1 Câu trả lời

Last posted 9 months ago.

alido's Avatar
WordPress themes

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

BT2016's Avatar
Fail to install StoreFront

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng