Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Kích hoạt miền .CN (xác thực tên thật)

Nếu bạn muốn dùng tên miền .CN cho một trang mạng hay email, bạn phải kích hoạt nó bằng cách hoàn tất việc xác thực tên thực. Điều này chứng tỏ rằng bạn thực sự là người đăng ký miền bằng cách tải lên cách nhận diện của bạn cho chúng tôi.

Bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có ngay mã ID chính xác bằng cách xem danh sách các mẫu ID mà chúng tôi chấp nhận.

Lưu ý: Bạn có thể đăng ký tên miền .CN mà không cần hoàn tất xác nhận tên thật. Tuy nhiên, bạn không thể lưu trữ website hay email mà không hoàn tất xác nhận tên thực.

 1. Từ trình quản lý miền, nhấp hoặc Hồ sơ cần... hay Đang chờ tải tài liệu lên.
  1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
  2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
  3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  4. Hoàn tất bước 1 kể trên.
 2. Nhấp Tải lên tài liệu mới hay Dùng tài liệu hiện thời...
 3. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 4. Điền đầy đủ vào các trường trên màn hình, rồi nhấp vào Kế tiếp trên mỗi trường.
  Cảnh báo: Thông tin bạn nhập vào phải khớp hoàn toàn với ID mà bạn đã cung cấp, nếu không, yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối.

  Thông tin bạn nhập vào cũng sẽ trở thành người đăng ký hợp pháp cho tên miền.

Bạn sẽ nhận một email về hiện trạng việc xác thực tên thực của bạn trong vòng 5 ngày.

Hãy cập nhật thông tin liên hệ xác nhận tên thật

Bạn có thể quyết định chỉnh sửa để cập nhật việc xác nhận tên thật. Quá trình này khác với quá trình ban đầu đối với xác nhận mới.

 1. Hãy đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Bên cạnh miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. trên trang Cài đặt miền, dưới Thông tin liên hệ, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Bạn sẽ nhìn thấy một hộp với thông báo sau: Bạn đã xác thực tên thật thành công. Ở cuối thông báo đó, nhấp vào liên kết Tải tài liệu lên.
 6. Lưu ý: Chúng tôi chỉ chấp nhận định dạng .jpg và .png đối với tài liệu được tải lên.

 7. Chọn tài liệu mà bạn muốn tải lên, chọn hộp Tôi đồng ý cho phép . . . và nhấp vào Tiếp theo.
 8. Nhấp vào OK.

Có thể mất đến 5 ngày để phê duyệt những thay đổi này.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.