Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Kích hoạt SSH

Bạn có thể kích hoạt SSH trong tài khoản WordPress được quản lý của mình. SSH là phương thức kết nối an toàn đến tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn để tải lên tập tin, di chuyển tập tin và thực thi lệnh bằng dòng lệnh Linux.

Lưu ý: Khả năng truy cập SSH chỉ dành cho các gói WordPress được quản lý Cao cấp, Cốt yếu, Nhà phát triển và Chuyên nghiệp. Các gói WordPress được quản lý Cơ bản không hỗ trợ truy cập SSH.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Website WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
  3. Trong danh sách Các trang WordPress, nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm cho trang đó và chọn Cài đặt.
  4. Đối với các gói Cao cấp, Cốt yếu hoặc Nhà phát triển: Trong phần Cài đặt , nhấp vào công tắc SSH để công tắc này ghi Đã bật . Bạn đã hoàn tất!

    Đối với gói Chuyên nghiệp (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), trong phần Cài đặt, bên cạnh Truy cập SFTP/SSH, nhấp vào Quản lý và chuyển sang bước kế tiếp.

  5. Nhấp vào công tắc Truy cập SFTP/SSH để Bật tính năng này.
  6. Nhập Mật khẩu mới , rồi bấm vào Hoàn tất thiết lập . Khi chúng tôi hoàn tất, hãy lưu ý Tên máy chủ , Tên người dùngMật khẩu của bạn - bạn sẽ sử dụng những thông tin đăng nhập này để đăng nhập vào các ứng dụng khác (như FileZilla hoặc phpMyAdmin) cho các tác vụ khác.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.