Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Kích hoạt vỏ an toàn (SSH)

SSH là phương thức kết nối an toàn đến tài khoản lưu trữ của bạn để tải lên tập tin, di chuyển tập tin và thực thi lệnh. Các khách hàng đang dùng tài khoản lưu trữ được chia sẻ Linux mất phí có thể bật phương thức này.

Khi bạn bật SSH, tính năng này được bật cho người dùng FTP chính được liên kết với tài khoản.

Cách bật SSH trên tài khoản lưu trữ được chia sẻ Linux

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  3. Nhấp vào Truy cập SSH.
  4. Nhấp vào Kích hoạt.

Giờ bạn có thể đăng nhập vào cPanel sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng FTP chính (thông tin thêm).

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.