Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Kích hoạt vỏ an toàn (SSH)

SSH là phương thức kết nối an toàn đến tài khoản lưu trữ của bạn để tải lên tập tin, di chuyển tập tin và thực thi lệnh. Các khách hàng đang dùng tài khoản lưu trữ được chia sẻ Linux mất phí có thể bật phương thức này.

Khi bạn bật SSH, tính năng này được bật cho người dùng FTP chính được liên kết với tài khoản.

Cách bật SSH trên tài khoản lưu trữ được chia sẻ Linux

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Từ menu Cài đặt, chọn SSH.
  5. Nhập số điện thoại của bạn, rồi bấm vào Bật. Nhóm điều hành dịch vụ lưu trữ của chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn sẽ khoảng 10 phút để cung cấp mã PIN.
  6. Nhập mã PIN bên dưới và bấm vào Xác minh để bật SSH cho tài khoản của bạn.

Quá trình bật SSH cho tài khoản của bạn có thể kéo dài tối đa 72 giờ. Trong thời gian này, bạn không thể truy cập vào tài khoản vì tài khoản đó được chuyển sang máy chủ mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.