Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra các trình kết nối trong Microsoft 365

Nếu tài khoản email của bạn bị tấn công, bạn sẽ cần kiểm tra các trình kết nối độc hại có thể ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận thư của bạn. Bạn cần quyền của quản trị viên để kiểm tra trình kết nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem vai trò quản trị viên từ Microsoft.

 1. Đăng nhập vào trung tâm quản trị Exchange . Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không hoạt động ở đây).
  Bắt buộc: Nếu bạn không sử dụng trung tâm quản trị Exchange mới, bạn phải bật nó lên trước khi tiếp tục. Trình kết nối chỉ hiển thị trong trung tâm quản trị Exchange mới. Trong biểu ngữ ở đầu trang, chọn Dùng thử ngay .
  chọn thử ngay
 2. Chọn Luồng thư , rồi chọn Trình kết nối .
  Menu dòng thư được mở hiển thị tùy chọn Trình kết nối
 3. Nếu bạn không nhận ra bất kỳ trình kết nối nào được liệt kê, hãy chọn một trình kết nối, sau đó chọnnút thùng rác Xóa .
  Lưu ý: Nếu bạn đã mua một tiện ích bổ sung cho email, bạn sẽ thấy các trình kết nối sau trong tài khoản của mình:
  • Bảo mật email nâng cao : Bạn sẽ thấy các trình kết nối Mã hóa, như Mã hóa GD, IPW, IPW-RETURN, OBC-VPC-O365-RETURN và OBC-VPC-O365.
  • Lưu trữ email : Bạn sẽ thấy một trình kết nối Lưu trữ.
 4. Để xóa trình kết nối, chọn Xác nhận .

Xem thêm thông tin