Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra kích thước trang WordPress của tôi

Biết được quy mô trang có thể giúp bạn quyết định khi nào cần nâng cấp gói dịch vụ lưu trữ. Ngoài ra, theo dõi những thay đổi về kích thước trang là một phương pháp bảo mật tốt.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Công cụ rồi chọn Tình trạng trang .
  3. Chọn Thông tin .
  4. Chọn Thư mục và Kích cỡ .
  5. Bên cạnh kích thước thư mục WordPress , bạn có thể tìm thấy tổng kích thước trang web của mình. Trong các hàng bên dưới, bạn có thể thấy kích thước của các thư mục Tải lên, Trình cắm và Chủ đề.

Xem thêm thông tin