Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Kiểm tra mức sử dụng dung lượng ổ đĩa của tôi

Lưu ý: Hãy làm theo các bước sau nếu bạn có Gói cao cấp, Cốt yếu hoặc Gói dành cho nhà phát triển. SSH không khả dụng với Gói cơ bản, vui lòng nâng cấp để dùng SSH.

Bạn tò mò muốn biết trang Managed WordPress của bạn đang sử dụng bao nhiêu dung lượng ổ đĩa?

  1. Kết nối với tài khoản của bạn qua SSH.
  2. Vui lòng chạy lệnh dưới đây:
    du -h
    kết quả mẫu từ lệnh trong SSH

Bạn có thể xem tổng lưu lượng sử dụng ổ đĩa cho thư mục /html, là nơi lưu trữ trang WordPress của bạn.

Xem thêm thông tin