Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Kiểm tra số liệu thống kê cho chiến dịch của bạn

Khi bạn gửi chiến dịch qua email, bạn có thể theo dõi kết quả bằng cách kiểm tra số liệu thống kê.

  1. Nếu chưa thực hiện, bạn cần đăng nhập vào tài khoản GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trong chiến dịch bạn muốn sử dụng, nhấp vào xem thêm số liệu thống kê.
    Nhấp vào nút xem thêm số liệu thống kê

    Lưu ý: Nhấp vào nút Số liệu thống kê, bạn sẽ thấy số liệu thống kê về hoạt động gửi thư gần đây nhất của một chiến dịch.

  3. Trong ngăn bên trái, hãy nhấp vào bất cứ loại số liệu thống kê nào để xem số liệu thống kê kết hợp cho mọi hoạt động gửi thư trong chiến dịch.
    Số liệu thống kê về chiến dịch

Danh sách số liệu thống kê

Bảng sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn từng số liệu thống kê.

Loại số liệu thống kê Mô tả
Đã gửi Những liên hệ này đã được gửi một email tiếp thị. Nếu các con số không như bạn mong đợi, hãy xem lại hướng dẫn của chúng tôi để loại trừ một danh sách và không gửi lại.
Đã nhận Các liên hệ này đã nhận được email của bạn. Nếu họ đã mở, nhấp vào liên kết hoặc chuyển tiếp email, thông tin sẽ hiển thị trong số liệu thống kê "Đã tương tác" và "Đã xem".
Bị trả lại Các liên hệ này chưa nhận được thư của bạn.
Đã xem Các liên hệ này đã mở email của bạn.
Đã tương tác Những liên hệ này đã nhấp vào một liên kết hoặc chia sẻ email của bạn bằng cách sử dụng nút chuyển tiếp đến một người bạn hoặc một nút chia sẻ trên mạng xã hội .
Đã chuyển tiếp Các liên hệ này đã chuyển tiếp email của bạn cho bạn bè.
Mức tăng trưởng Tính tổng số người đăng ký và hủy đăng ký mới từ hoạt động gửi thư của bạn.
Bị đánh dấu là thư rác Các liên hệ này đã báo cáo email của bạn là thư rác trong hộp thư đến của họ.

Kiểm tra số liệu thống kê về hoạt động gửi thư cho cùng chiến dịch

Để xem kết quả của nhiều hoạt động gửi thư trong cùng một chiến dịch, nhấp vào liên kết Xem tất cả lần gửi ở ngăn dưới cùng, bên trái trang Số liệu thống kê.
 Nhấp vào Xem tất cả lần gửi

Hiệu suất nhấp chuột là gì?

Hiệu suất nhấp chuột thể hiện trực quan sức mạnh của từng URL trong chiến dịch của bạn. GoDaddy Email Marketing phân bổ tổng số lượt nhấp chuột của một hoạt động gửi thư cụ thể trên tất cả liên kết hiện hoạt trong chiến dịch. Mỗi URL hiển thị tổng số phần trăm tất cả lượt nhấp chuột nhận được, cùng số lượt nhấp chuột không trùng lặp và tổng số lượt nhấp chuột.

Hiệu suất nhấp chuột

Xem thêm thông tin