Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra số lượt cài đặt của tôi

Bất kể cấp độ đăng ký của bạn là gì, bạn sẽ có một số lần giới hạn để cài đặt ứng dụng dành cho máy tính để bàn Microsoft 365.

Để xác định số lượt cài đặt hiện đang được sử dụng trên tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Chọn Tải xuống Office , thao tác này sẽ mở tài khoản Microsoft 365 của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập bằng địa chỉ email Microsoft 365 và mật khẩu của mình.
    Nhấp vào Tải xuống Office
  3. Số lượt cài đặt của bạn được hiển thị trong Số lượt cài đặt của tôi .
    Số lượt cài đặt của tôi

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin