GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra tốc độ website

Nếu bạn có một trang web chậm, bạn nên đảm bảo rằng không chỉ internet cục bộ của bạn là nguyên nhân gây ra sự cố. Bằng cách sử dụng các bài kiểm tra tốc độ website, bạn có thể xác minh các kết nối khác đang gặp sự cố tương tự.

Hãy thử các bài kiểm tra tốc độ trực tuyến miễn phí sau để khắc phục nguyên nhân khiến trang của bạn bị chậm và lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo: