Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kiểm tra tốc độ website

Để kiểm tra tốc độ trang web của bạn, bạn nên đảm bảo rằng không chỉ internet cục bộ của bạn là nguyên nhân gây ra sự cố. Bằng cách sử dụng các bài kiểm tra tốc độ website, bạn có thể xác minh các kết nối khác đang gặp sự cố tương tự.

Hãy thử các bài kiểm tra tốc độ trực tuyến miễn phí sau để khắc phục nguyên nhân khiến trang của bạn bị chậm và lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo: