Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Kiểm tra Cài đặt SSL của tôi


Sau khi bạn cài đặt chứng nhận SSL, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra Trình kiểm tra SSL của chúng tôi để xem chi tiết về chứng nhận và kiểm tra để phát hiện một số sự cố SSL phổ biến. Nếu trình kiểm tra của bạn xuất hiện "Trang này là An toàn", thế là bạn đã hoàn tất! Nếu không, đa số sự cố xuất hiện trên trình kiểm tra chứng nhận có thể giải quyết bằng cách tạo khóa mới cho chứng nhận rồi cài đặt lại.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.