Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Linux Hosting (cPanel) Trợ giúp

Check my cPanel email

After you've set up your email account, you can check your email through cPanel's built-in webmail clients, Roundcube or Horde Mail.

  1. Go to http://your domain name/webmail.
  2. Log in to cPanel.
  3. Choose a preferred webmail client.
  4. Your selected webmail client will open.

More info

Liên quan đến cộng đồng

anilkpthakur's Avatar
Finished signing up for cPanel but not getting the instructions on email

9 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

manu2azier9's Avatar
Cpanel Email in Outlook windows1 0

3 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

jlsnurr's Avatar
Add Security Exception - Certificate Invalid

5 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

ivantheeditor's Avatar
How can I access Roundcube email client outside of cPanel?

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng