Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Check my Good As Gold balance

After you've added funds to your Good As Gold account, you can check its balance to see how much money you have available to make purchases using Good As Gold.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Click Good As Gold to see your transactions and balance. You can use the filter to sort between deposits and withdrawals (purchases).

Related step

More info

Liên quan đến cộng đồng

Jamaa's Avatar
Good as gold balance

4 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

adit2s's Avatar
API to fetch account balance

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

nadavil's Avatar
api certification test

3 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

22meyer's Avatar
What are the avantages of good as gold payment method?

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Netogami's Avatar
Purchase domain through API without bank transfer

1 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng