Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Kiểm tra Webmail của cPanel

Sau khi thêm tài khoản email, bạn có thể kiểm tra chúng qua chương trình Webmail được cài đặt sẵn của cPanel (Roundcube, Squirrel Mail, and Horde Mail) bằng cách truy cập như dưới đây:

  • http://tên miền của bạn/webmail
  • http://webmail.tên miền của bạn

Sau khi đăng nhập, bạn phải chọn máy khách webmail nào bạn muốn sử dụng. Chọn máy khách nào là tùy bạn thích, nhưng bạn có thể xem sự khác biệt của chúng trong tài liệu của cPanel, Ứng dụng Webmail nào tôi nên chọn?

Nếu bạn cần cài đặt lại mật khẩu của tài khoản email hay muốn thay đổi nó, hãy xem phầnResetting cPanel Email Passwords.

Tất cả địa chỉ email trên một tài khoản cPanel sẽ chia sẻ cùng cụm với 500 SMTP chuyển tiếp (thư chiều đi) mỗi giờ.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.