VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) vào máy chủ Windows của bạn

Để quản việc cài đặt Windows trên máy chủ của bạn, bạn có thể sử dụng Kết nối máy tính từ xa của Microsoft (RDC).

Để truy cập máy chủ của bạn bằng cách sử dụng Kết nối máy tính từ xa

  1. Từ Menu Bắt đầu, chọn Tất cả chương trình > Phụ kiện > Truyền thông > Kết nối máy tính từ xa.
  2. Nhập địa chỉ IP của máy chủ (thêm thông tin).
  3. Nhập tên người dùng của bạn (thêm thông tin) và mật khẩu (thêm thông tin).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?