Kết nối qua Máy tính từ xa (RDC) vào máy chủ Windows của bạn

Để quản việc cài đặt Windows trên máy chủ của bạn, bạn có thể sử dụng Kết nối máy tính từ xa của Microsoft (RDC).

  1. On your Windows machine, launch Remote Desktop Connection.
  2. địa chỉ IP của máy chủ.
  3. Enter your user name and password (My Servers / Hosting Control Panel)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.