Kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook

Trước khi bạn có thể kết với Instagram để thêm một nguồn cấp Instagram cho trang của bạn hay quản lý Instagram để có dữ liệu Thông tin chuyên sâu, bạn cần truy cập tài khoản chuyên nghiệp Instagram của bạn và kết nối với trang doanh nghiệp Facebook của bạn.

Yêu cầu: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có đúng loại tài khoản Instagram và Facebook. Tài khoản cá nhân sẽ không được.
  1. Truy cập ứng dụng Instagram trên điện thoại hay máy tính bảng và đăng nhập vào.
  2. Truy cập hồ sơ của bạn.
  3. Chọn Chỉnh sửa hồ sơ.
  4. Bên dưới Thông tin Doanh nghiệp, vui lòng chọn Trang.
  5. Chọn Trang bạn muốn kết nối với tài khoản Instagram của bạn.
    • Nếu bạn không thấy trang của mình, bạn sẽ không thể là quản trị viên của trang đó. Vui lòng kiểm tra cài đặt của trang trong Facebook và xem quyền bạn có.
    • Nếu bạn đã kết nối thành công, bạn sẽ thấy ảnh hồ sơ trang của mình.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.