Kết nối trang của bạn với Instagram

Adding your Instagram feed into your website allows you to show off your posts and create a more connected experience for people visiting your site.

Required: Before you begin, you must have an Instagram professional (business or creator) account, you must have a Facebook business account, and you must connect Instagram professional and Facebook business accounts to each other.

Check the Plans and Pricing page to see if the ability to connect to Instagram is available in your plan level, language, and country.

 1. Check that you connected your site to Facebook. If not, connect it.
 2. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm.
 3. Open your site.
  • For Websites + Marketing: Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website.
  • For Digital Marketing: Scroll down to Online Marketing and select Manage next to your site.
 4. Now you can connect to Instagram.
  • For Websites + Marketing: From your dashboard view, select Marketing > Instagram from the menu.
   From the Dashboard go to Marketing then Instagram
  • For Digital Marketing: From your dashboard view, select Social & Listings > Instagram from the menu.
   From the Dashboard go to Social & Listing then Instagram
 5. Vui lòng chọn Kết nối với Facebook.
 6. Chọn hồ sơ Instagram bạn muốn kết nối.

Next step

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.