Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Kết nối trang của tôi với trang doanh nghiệp trên Facebook

Kết nối trang của bạn với trang doanh nghiệp trên Facebook cho phép bạn quản lý mạng xã hội với tất cả các nỗ lực tiếp thị khác từ tài khoản GoDaddy của bạn.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trong Bảng điều khiển, chọn Tiếp thị > Xã hội .
 1. Chọn Kết nối trên thẻ Facebook và làm theo lời nhắc.
 2. Nếu chưa kết nối với Facebook, bạn sẽ phải đăng nhập.

  Lưu ý: Có thể bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép GoDaddy truy cập vào trang doanh nghiệp trên Facebook.

 3. Nếu bạn có một trang web kinh doanh Facebook hiện có, bạn sẽ có thể chọn nó - hoặc quyết định để tạo ra một trang web kinh doanh mới Facebook.
  • Để kết nối một trang doanh nghiệp hiện có trên Facebook, bạn phải là Quản trị viên của trang bạn muốn kết nối.
 4. Bạn sẽ thấy một loạt các trang yêu cầu bạn xem lại và xác nhận thông tin của bạn. Điền vào các trường và tiếp tục cho đến khi trang doanh nghiệp trên Facebook của bạn hiển thị hình ảnh và thông tin chính về trang của bạn.

  Lưu ý: Nếu thích, bạn cũng có thể tạo một trang mới trực tiếp trên trang của Facebook và sau đó kết nối trang đó sau.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm