Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH

Tất cả các tài khoản lưu trữ được chia sẻ trên Linux (thông tin thêm) máy chủ (VPS hoặc chuyên dụng) cho phép bạn kết nối với chúng thông qua SSH sử dụng một máy khách. Bạn nên sử dụng...

Sau khi tải về và cài đặt một trong các ứng dụng khách này, hãy sử dụng cài đặt sau để kết nối qua SSH:

Trường Nội dung cần nhập...
Tên máy chủ lưu trữ hoặc Địa chỉ IP Tên miền hoặc địa chỉ IP của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ
Cổng 22
Tên người dùng Tên người dùng chính của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ
Mật khẩu Mật khẩu của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ

Lưu ý: Sau khi nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ và cổng, hãy mở kết nối. Khi kết nối thành công, bạn sẽ nhận được lời nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.