Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH

Tất cả các tài khoản lưu trữ chia sẻ trên Linux (thông tin thêm) máy chủ (VPS hoặc chuyên dụng) cho phép bạn kết nối với chúng thông qua SSH sử dụng một máy khách. Chúng tôi đề xuất sử dụng...

Sau khi tải về và cài đặt một trong các ứng dụng khách này, hãy sử dụng cài đặt sau để kết nối qua SSH:

Trường Nội dung cần nhập...
Tên máy chủ lưu trữ hoặc Địa chỉ IP Tên miền hoặc địa chỉ IP của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ
Cổng 22
Tên người dùng Tên người dùng chính của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ
Mật khẩu Mật khẩu của tài khoản của bạn

Web & Cổ điển / cPanel được chia sẻ / Máy chủ

Sau khi bạn nhập cổng và tên máy chủ lưu trữ hoặc địa chỉ IP, hãy mở kết nối. Sau khi kết nối, bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?