Kết nối website của tôi tới miền khác

By default, your Website Builder site's web address is based on what you named it when first setting up Website Builder — with godaddysites.com added at the end. If you want to use another address (domain) for your site, you have three options:

 • Mua một miền GoDaddy mới
 • Sử dụng miền GoDaddy bạn đã sở hữu
 • Use an external, non-GoDaddy domain you bought from another company
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.

  Note: If you have a Website Builder Online Store, first click Manage Store and then click Edit/Edit Site.

 3. Click Change at the top where your website's address appears.
  Click Change
 4. If you have an unused domain from GoDaddy, Use my domain appears next to your site's address. Click it and then click I already own a domain.
  click I already own domain

  Note: Based on the first part of your free address (in this example, forcastfutures), GoDaddy suggests new domains available to buy. To see more suggestions, click Search More Domains. (If you buy a new domain, use this same article to connect it to your Website Builder site.)

 5. When the Domain Settings window appears, your free URL is automatically selected. To change it, make a selection from the My Domain menu.
  Make selection from My Domain menu
 6. Click Save & Publish and skip to the last step. (If you want to use an external domain, see the next step.)
 7. To use an external domain (bought from another company), select Add an external domain from the My Domain menu, then click Next.
  Select external domain and click Next
 8. Enter the external domain in the Domain Name field and click Save & Publish after you see the Looks good! message. (The message confirms your ownership of the domain.)
  enter external domain name
 9. Bây giờ đăng nhập vào website của nhà cung cấp miền bên ngoài và tìm nơi để thay đổi Hồ sơ A của miền đó. (Nếu bạn gặp khó khăn, hãy liên hệ với nhà cung cấp miền để được hỗ trợ.)
 10. Update the external domain's A record by entering the appropriate IP address below based on the area closest to your location.
  Sử dụng vị trí máy chủ gần nhất Nhập địa chỉ IP
  Hoa Kỳ Bờ Đông 198.71.232.3
  Hoa Kỳ Bờ Tây 72.167.191.69
  Châu Âu 160.153.136.3
  Châu Á 182.50.132.242
 11. Log out from the other domain provider's site, switch back to Website Builder and click Save & Publish.
 12. If you're switching to a GoDaddy domain, you'll usually see a Your site is live! notice after a few moments, and you can then click View Site to see your website with its new address.
  site with new address

  Note: If you're switching to an external (non-GoDaddy) domain, it can take up to 72 hours to take effect. It might take less time, so feel free to check occasionally by re-clicking View Site.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.