Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Kết thúc các tiến trình PHP

Trên các tài khoản dịch vụ lưu trữ, bạn có thể phải kết thúc một số loại kết nối nhất định với tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng cách này để quản lý các lệnh chạy trốn hoặc để một tệp khởi tạo PHP của tài khoản có hiệu lực.

Kết thúc một tiến trình sẽ ngắt tất cả kết nối với tiến trình đó. Mọi người dùng được kết nối với tiến trình đó sẽ phải kết nối lại.

Để được trợ giúp về các tiến trình PHP, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.