Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao

Bạn muốn cửa hàng ấn tượng hơn? Các kỹ thuật tìm kiếm nâng cao sẽ cho phép bạn tìm kiếm và sắp xếp người đăng ký theo bao nhiêu tham số tùy thích. Bạn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì trong các trường chi tiết người đăng ký hoặc theo tư cách thành viên trong danh sách.

Để tìm kiếm trong trường

Nhập tên đầy đủ của trường, sau đó là dấu hai chấm, rồi đến cụm từ bạn muốn tìm kiếm.

[tên trường]:[cụm từ tìm kiếm]

Lưu ý: Nhớ rằng không có khoảng cách giữa bất cứ cụm từ nào trong số này.

Ví dụ Kết quả
firstname:Dean Tất cả những người đăng ký có chữ "Dean" trong trường tên.
city:New York Tất cả những người đăng ký có chữ "New York" trong trường thành phố.

Lưu ý: Vì đây là lệnh tìm kiếm chuỗi văn bản nên những người có chữ "NY" trong trường thành phố sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

zip:111 Tất cả những người đăng ký có 3 chữ số 1 liên tiếp ở bất cứ dòng nào trong trường mã zip.

Để tìm kiếm trong danh sách

Bạn có thể tìm kiếm tư cách thành viên đăng ký bằng một số lệnh khác. Nhớ rằng bạn phải để tên danh sách trong dấu ngoặc kép.

 • member_of:"Tên danh sách" sẽ trả về tất cả những người nằm trong danh sách bạn nêu tên.
 • only_in_all_list sẽ trả về tất cả những người không phải là thành viên của bất kỳ danh sách nào và là người đăng ký đang hoạt động. Điều này rất hữu ích trong trường hợp bạn chưa chỉ định danh sách cho biểu mẫu đăng ký của mình hoặc nếu bạn vô tình xóa một danh sách.
 • member_of:"*" sẽ trả về tất cả những người không nằm trong bất cứ danh sách nào, kể cả danh sách Loại trừ.

Cách kết hợp các cụm từ tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng AND, ORNOT để kết hợp bất cứ cụm từ tìm kiếm nào trong số này. Nhập nội dung tìm kiếm đầu tiên, dấu cách, từ nối (AND, OR, NOT), dấu cách nữa và cụm từ tìm kiếm tiếp theo.

Ví dụ

 • not member_of: "Toàn sao"
  Tất cả những người đăng ký không nằm trong danh sách Toàn sao.

  Lưu ý: Lệnh tìm kiếm này sử dụng từ nối nên nhớ rằng phải CÓ dấu cách giữa notmember.

 • firstname:Dean and city:New York and member_of:"Toàn sao"
  Tất cả những người đăng ký có chữ "Dean" trong trường tên, chữ "New York" trong trường thành phố và nằm trong danh sách Toàn sao. Vì các cụm từ tìm kiếm được kết nối bằng AND nên kết quả sẽ chỉ trả về những người đăng ký đáp ứng toàn bộ tiêu chí.
 • member_of:"Những người yêu nhạc Rock and Roll" and not member_of:"Danh sách của Eric"
  Tất cả những người đăng ký nằm trong danh sách Những người yêu thích Rock and Roll nhưng không phải là thành viên trong Danh sách của Eric.

  Lưu ý: Lệnh tìm kiếm này kết hợp nhiều từ nối để tìm nhiều tiêu chí, bao gồm cả tìm kiếm nội dung không trong danh sách.

 • member_of:"Những người yêu nhạc Rock and Roll" or member_of:"Danh sách của Eric"
  Tất cả những người đăng ký nằm trong danh sách Những người yêu thích Rock and Roll hoặc trong Danh sách của Eric. Vì tìm kiếm này sử dụng từ nối OR nên kết quả có thể nằm trong một danh sách hoặc cả hai danh sách.