VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Làm cách nào để tôi cài đặt phần mềm trên Máy chủ riêng ảo Windows của mình?

Một số thông tin trong bài viết này là tư liệu mới, được chúng tôi tiết lộ trước theo phép lịch sự. Vui lòng chú ý rằng bạn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ chặt chẽ các quy trình dưới đây. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng không thể trợ giúp về các chủ đề này.

Để cài đặt phần mềm trên máy chủ của bạn, bạn phải đăng nhập vào Máy chủ riêng ảo (VPS) Windows bằng Remote Desktop và tải gói cài đặt về máy chủ của mình (thường là tập tin .exe), hoặc bạn có thể kết nối với máy chủ bằng FTP và sao chép gói cài đặt từ máy tính vào máy chủ.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?