Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Làm cách nào để tôi lấy được một mã ủy quyền để chuyển tên miền của tôi cho bạn?

Nếu bạn đang chuyển một tên miền cho chúng tôi, bạn có thể cần một mã ủy quyền (còn được gọi là một mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện thời của bạn.

Một số nhà đăng ký hiển thị mã ủy quyền trong tài khoản của bạn mở với họ, trong khi những nhà đăng ký khác gửi mã ủy quyền qua email khi được yêu cầu đến địa chỉ email liên hệ của quản trị viên cho tên miền của bạn. Nếu bạn có một tên miền .au, chúng tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến chuyển đến địa chỉ email liên hệ của người đăng ký.

Liên lạc với nhà đăng ký hiện tại của bạn để nhận mã ủy quyền.

Một số đuôi miền mở rộng, chủ yếu là tên miền cấp cao nhất dạng mã quốc gia (ccTLD), không yêu cầu có mã ủy quyền.

Để biết thêm thông tin, xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.