Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Làm thế nào để bật công cụ sửa chủ đề và trình cắm?

Cảnh báo: Không tìm cách thực hiện thao tác này nếu bạn không phải là người dùng WordPress có kinh nghiệm.

Theo mặc định, chúng tôi đã tắt công cụ sửa chủ đề và trình cắm trong WordPress. Điều này giúp tránh việc khách hàng và người dùng của bạn làm hỏng trang do vô tình viết lại mã.

Bạn có thể bật công cụ sửa chủ đề và trình cắm bằng cách thay đổi dòng lệnh trong tập tin wp-config.php. Để biết thêm thông tin, hãy xem WordPress Codex.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.