Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Làm thế nào để cài đặt một chứng nhận SSL trên máy chủ của tôi?

Bạn có thể cài đặt SSL của bất kỳ công ty nào (hoặc Cơ quan cấp chứng nhận - còn được gọi là CA) trên máy chủ theo các bước sau.

  1. Tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR)
  2. Yêu cầu chứng nhận SSL.

    Lưu ý: Những hướng dẫn này áp dụng cho chứng nhận SSL của GoDaddy, nhưng bạn sẽ phải hoàn thành các bước tương tự như đối với chứng nhận SSL của bất kỳ công ty nào.

  3. Cài đặt chứng nhận SSL.