Làm thế nào để cài đặt một chứng nhận SSL trên máy chủ của tôi?

Bạn có thể cài đặt SSL của bất kỳ công ty nào (hoặc Cơ quan cấp chứng nhận - còn được gọi là CA) trên máy chủ theo các bước sau.

  1. Tạo một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR)
  2. Yêu cầu chứng nhận SSL.

    Lưu ý: Những hướng dẫn này áp dụng cho chứng nhận SSL của GoDaddy, nhưng bạn sẽ phải hoàn thành các bước tương tự như đối với chứng nhận SSL của bất kỳ công ty nào.

  3. Cài đặt chứng nhận SSL.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.