Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email quản trị của tôi tại nhà đăng ký hiện tại?

Trước khi bạn bắt đầu chuyển tên miền cho chúng tôi, người liên hệ quản trị cho miền của bạn phải có một địa chỉ email hợp lệ. (Nếu bạn đang chuyển một tên miền .au cho chúng tôi, bạn phải có một địa chỉ email hợp lệ được liên kết với thông tin liên hệ của người đăng ký của bạn.)

Bắt buộc: Để thay đổi địa chỉ email, bạn sẽ cần liên hệ với nhà đăng ký hiện tại của mình. Nếu miền của bạn có Bảo vệ quyền riêng tư, bạn phải yêu cầu nhà đăng ký hiện tại hủy bỏ miền đó trước khi họ có thể thay đổi địa chỉ email.

Việc có một địa chỉ email quản trị hợp lệ là rất quan trọng vì cả hai nhà đăng ký (nhà đăng ký hiện tại của bạn và chúng tôi) đều sử dụng địa chỉ đó để gửi cho bạn thông tin về quá trình chuyển, chẳng hạn như mã ủy quyền của bạn (nếu được yêu cầu).