Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Làm việc với Báo cáo lịch sử thanh toán trong CashParking

Trong tài khoản CashParking®, bạn có thể xem, in và xuất Báo cáo lịch sử thanh toán, trong đó có thông tin thanh toán hoa hồng cho tài khoản người nhận tiền của bạn. Để biết thêm thông tin về tài khoản người nhận thanh toán CashParking, hãy xemLiên kết người nhận tiền với tài khoản CashParking của tôi .

Lưu ý: Báo cáo lịch sử thanh toán không có sẵn cho các khoản thanh toán hoa hồng được thực hiện trước tháng 11 năm 2009.

Xem báo cáo lịch sử thanh toán

Trang Lịch sử thanh toán cho phép bạn tạo các báo cáo tùy chỉnh có chứa thông tin thanh toán hoa hồng cho các tài khoản người nhận thanh toán và phạm vi ngày bạn chọn.

Để xem báo cáo lịch sử thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào CashParking .
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Đi đến tab Lịch sử thanh toán.
 5. Từ Người nhận thanh toán, chọn tài khoản người nhận thanh toán mà bạn muốn xem lịch sử thanh toán hoặc chọn Tất cả người nhận tiền để hiển thị lịch sử thanh toán cho tất cả tài khoản người nhận tiền.
 6. Từ Đối , chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tất cả - Hiển thị lịch sử thanh toán từ tháng 11 năm 2009 đến nay.
  • Tùy chỉnh - Hiển thị lịch sử thanh toán cho một phạm vi ngày tùy chỉnh.

   Lưu ý: Trong cửa sổ Phạm vi ngày thanh toán , nhấp vào các trường ngày hoặc biểu tượng lịch để chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc , sau đó nhấp vào Cập nhật . Bạn cũng có thể nhấp vào trường ngày ở bên phải danh sách Cho để chọn một phạm vi ngày tùy chỉnh.

  • Tháng này - Hiển thị lịch sử thanh toán cho tháng theo lịch hiện tại.
  • Quý này - Hiển thị lịch sử thanh toán cho quý hiện tại.
  • Năm nay - Hiển thị lịch sử thanh toán của năm hiện tại.
 7. Nhấp vào Xem báo cáo . Báo cáo Lịch sử Thanh toán sẽ hiển thị.

Tìm hiểu báo cáo lịch sử thanh toán

Báo cáo lịch sử thanh toán hiển thị các thông tin sau cho mỗi lần thanh toán hoa hồng:

 • Ngày thanh toán - Ngày bạn nhận được khoản thanh toán hoa hồng
 • Số giao dịch - Số giao dịch để thanh toán hoa hồng
 • Hình thức thanh toán - Hình thức thanh toán bạn nhận được: séc, EFT (chuyển tiền điện tử) hoặc PayPal®
 • Số tiền thanh toán - Số tiền hoa hồng bạn nhận được

Lưu ý: Bạn có thể nhấp vào tiêu đề của bất kỳ cột nào để đảo ngược thứ tự của dữ liệu. Ví dụ, cột Ngày thanh toán sẽ hiển thị khoản thanh toán gần đây nhất trước tiên. Nhấp vào Ngày thanh toán để hiển thị khoản thanh toán cũ nhất trước tiên.

In báo cáo lịch sử thanh toán

Sau khi tìm kiếm dữ liệu hoa hồng cụ thể, bạn có thể in Báo cáo lịch sử thanh toán cho mục đích ghi sổ kế toán hoặc tham khảo.

Để in báo cáo lịch sử thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào CashParking .
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Đi đến tab Lịch sử thanh toán.
 5. Tìm kiếm dữ liệu hoa hồng mà bạn muốn xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem báo cáo lịch sử thanh toán ở trên.
 6. Nhấp vào In .

Xuất báo cáo lịch sử thanh toán

Sau khi tìm kiếm dữ liệu hoa hồng cụ thể, bạn có thể xuất Báo cáo lịch sử thanh toán cho mục đích ghi sổ kế toán hoặc tham khảo. Bạn xuất tập tin ở định dạng .csv.

Để xuất báo cáo lịch sử thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào CashParking .
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
 4. Đi đến tab Lịch sử thanh toán.
 5. Tìm kiếm dữ liệu hoa hồng mà bạn muốn xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem báo cáo lịch sử thanh toán ở trên.
 6. Nhấp vào Xuất .
 7. Lưu tập tin .csv vào vị trí bạn chọn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.