Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Làm việc với các bản ghi lỗi

Bài viết này chỉ áp dụng cho lưu trữ web. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Các tài khoản lưu trữ trên Linux của chúng tôi cho phép bạn bật tính năng thu thập bản ghi lỗi trong giai đoạn 7 ngày, bắt đầu sau 24 giờ khi bạn bật tính năng này. Trong giai đoạn này bạn có thể xem các bản ghi lỗi bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, khi kết thúc bảy ngày, bạn không còn xem được các bản ghi lỗi nữa.

Mở rộng thu thập bản ghi lỗi bất kỳ lúc nào trong bảy ngày sẽ xóa tất cả các bản ghi lỗi hiện có và bắt đầu quá trình thu thập lại một lần nữa.

LƯU Ý: Các bản ghi lỗi không có sẵn trên các chương trình Lưu trữ Linux cổ điển tiết kiệm. Không chắc đó là bạn? Hãy xem Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Để bật tính năng bản ghi lỗi

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 4. Trong mục Cài đặt của Hosting Control Panel, nhấp vào biểu tượng Bản ghi lỗi.
 5. Nhấp Cập nhật.

Thường mất 24 giờ trước khi bạn có thể xem các bản ghi lỗi của mình.

Để xem các bản ghi lỗi

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 4. Từ menu Tập tin & FTP, chọn Quản lý tập tin FTP.
 5. Điều hướng đến thư mục Bản ghi lỗi.
 6. Chọn các bản ghi lỗi mà bạn muốn xem, nhấp Tải về, và sau đó lưu các tập tin vào máy tính của bạn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.