Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Làm việc với các tìm kiếm đã lưu trong GoDaddy Đấu giá

Trong tài khoản GoDaddy Đấu giá®, bạn có thể lưu các tham số tìm kiếm cho danh sách tên miền. Bạn có thể xem, chỉnh sửa, xóa hoặc xuất các tìm kiếm đã lưu của mình bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, bạn có thể lên lịch hoặc hủy tin nhắn email hàng ngày cho tối đa 10 tìm kiếm đã lưu của mình. Thư email chứa các danh sách khớp với các tham số tìm kiếm đã lưu của bạn.

Tạo Tìm kiếm đã lưu

Bạn có thể lưu các tham số cho các tìm kiếm cụ thể mà bạn thực hiện trong GoDaddy Đấu giá.

Để tạo Tìm kiếm đã lưu

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Bấm Tìm kiếm nâng cao , rồi chọn các tham số tìm kiếm mà bạn muốn lưu. Để biết thêm thông tin, hãy xemTìm kiếm miền trong GoDaddy Đấu giá .

  Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo tìm kiếm đã lưu bằng cách nhấp vào Thêm mới bên dưới menu Tìm kiếm đã lưu.

 3. Nhấp vào Lưu tìm kiếm .
 4. Làm như sau:
  • Tên tìm kiếm - Nhập tên cho tìm kiếm đã lưu này.
  • Hàng trên mỗi trang - Chọn số lượng danh sách bạn muốn hiển thị trên mỗi trang.
  • Sắp xếp theo - Chọn tham số bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm.
  • Thêm Báo cáo email hàng ngày - Chọn tùy chọn này để nhận email hàng ngày về danh sách tên miền khớp với các thông số tìm kiếm của bạn.
 5. Nhấp vào OK . Tìm kiếm đã lưu mới của bạn hiển thị trong menu Tìm kiếm đã lưu.

Xem các Tìm kiếm đã lưu

Bạn có thể xem danh sách tên miền phù hợp với các tham số của tìm kiếm đã lưu.

Để xem các tìm kiếm đã lưu

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Từ Tìm kiếm đã lưu , chọn tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn xem. Các danh sách khớp với các tham số của tìm kiếm đã lưu của bạn sẽ hiển thị.

Chỉnh sửa Tìm kiếm đã lưu

Bạn có thể chỉnh sửa các tham số cho các tìm kiếm đã lưu của mình.

Để sửa các Tìm kiếm đã lưu

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Bên dưới menu Tìm kiếm đã lưu , nhấp vào Quản lý .
 3. Đối với tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn sửa, hãy nhấp vào Sửa .
 4. Cập nhật các tham số tìm kiếm. Để biết thêm thông tin, hãy xemTìm kiếm miền trong GoDaddy Đấu giá .
 5. Nhấp vào Lưu tìm kiếm .
 6. Chỉnh sửa bất kỳ mục nào sau đây:
  • Tên tìm kiếm - Nhập tên mới cho tìm kiếm đã lưu này.
  • Hàng trên mỗi trang - Chọn số lượng danh sách bạn muốn hiển thị trên mỗi trang.
  • Sắp xếp theo - Chọn tham số bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm.
  • Thêm Báo cáo email hàng ngày - Chọn tùy chọn này để nhận email hàng ngày về danh sách tên miền khớp với các thông số tìm kiếm của bạn.
 7. Nhấp vào OK.
 8. Nhấp vào OK . Tìm kiếm đã lưu được cập nhật của bạn sẽ hiển thị trong menu Tìm kiếm đã lưu.

Xóa các Tìm kiếm đã lưu

Bạn có thể xóa các tìm kiếm đã lưu của mình.

Để xóa các tìm kiếm đã lưu

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Bên dưới menu Tìm kiếm đã lưu , nhấp vào Quản lý .
 3. Đối với tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa .
 4. Nhấp vào OK.

Lên lịch hoặc hủy email hàng ngày

Bạn có thể lên lịch cho các email hàng ngày chứa thông tin liên quan đến tối đa 10 tìm kiếm đã lưu của bạn.

Chúng tôi gửi thông tin đến địa chỉ email trong hồ sơ tài khoản khách hàng GoDaddy của bạn. Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email của mình, hãy xemChange your account's street address .

Bạn có thể hủy các email hàng ngày cho các tìm kiếm đã lưu mà bạn không còn quan tâm.

Để lên lịch hoặc hủy email hàng ngày

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Bên dưới menu Tìm kiếm đã lưu , nhấp vào Quản lý .
 3. Đối với mỗi tìm kiếm đã lưu, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để nhận email hàng ngày về một tìm kiếm đã lưu, chọn Thêm vào email hàng ngày .
  • Để hủy các tin nhắn email hàng ngày của bạn, bỏ chọn Thêm vào email hàng ngày .
 4. Nhấp vào Lưu tùy chọn email .

Xuất danh sách tìm kiếm đã lưu

Bạn có thể xuất danh sách tên miền (tối đa 40.000) phù hợp với các tham số của tìm kiếm đã lưu.

Để xuất danh sách tìm kiếm đã lưu

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Bên dưới menu Tìm kiếm đã lưu , chọn Quản lý .
 3. Đối với tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn xuất sang tập tin .CSV, nhấp (Xuất sang CSV).
 4. Mở tập tin .CSV hoặc lưu vào máy tính của bạn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.