Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Language support

Top results for "Language"

Change the language of your product. To work with GoDaddy products in another language, change the Country/Region setting of the GoDaddy website.

Change the language of the emails you receive from GoDaddy. To receive email from GoDaddy in a different language, change the language in your GoDaddy account settings.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.