Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Launch my GoDaddy Pro member Dashboard

There are a couple of ways to quickly get to your GoDaddy Pro member Dashboard.

Watch a short video of this task farther down the page.

  • Go to your GoDaddy product page, and select GoDaddy Pro.
  • If you’re already logged in to the main GoDaddy site, click your name in the upper right-hand corner and select GoDaddy Pro.

Note: You can bookmark the Dashboard in your browser for quick access. We'll prompt you to log in if necessary.

Show me

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.