Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Lấy lại quyền truy cập vào miền hoặc tài khoản GoDaddy của tôi

Gửi yêu cầu để lấy lại quyền truy cập vào miền hoặc tài khoản nếu bạn:

 • Mất quyền truy cập vào địa chỉ email được liệt kê trong tài khoản.
 • Không thể xác thực quyền sở hữu tài khoản với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy.
 • Không có quyền truy cập vào tài khoản chứa miền của bạn và bạn được liệt kê là người đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn truy cập địa chỉ email được liên kết với tài khoản nhưng không thể đăng nhập, hãy thử cài đặt lại mật khẩu.

 1. Vui lòng truy cập Lấy lại quyền truy cập vào miền hoặc tài khoản của tôi rồi chọn Bắt đầu.
 2. Trong phần (Các) tên miền bạn muốn truy cập, nhập tên của (các) miền, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn đang tìm cách lấy quyền truy cập vào tài khoản, hãy ghi tất cả miền vào danh sách đã liên kết với tài khoản của bạn.
 3. Trong phần Thông tin liên hệ của bạn, nhập Tên, Họ, Địa chỉ emailSố điện thoại, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn đang yêu cầu quyền truy cập vào một miền, hãy nhập địa chỉ email khác với địa chỉ đã liên kết với miền của bạn.
 4. Trong phần Cung cấp thông tin nhận dạng, vui lòng tải lên ảnh màu kỹ thuật số hoặc ảnh quét của thẻ căn cước có ảnh do chính quyền cấp. Nếu bạn đang yêu cầu quyền truy cập vào một miền nhưng không phải là người đăng ký, vui lòng gửi thẻ căn cước cho cả người đăng ký và bạn. Chọn Tiếp theo.
  • Chờ đã... tại sao GoDaddy cần thẻ căn cước của tôi? Chúng tôi yêu cầu thẻ căn cước nhằm đảm bảo bạn là chủ tài khoản để có thể bảo vệ tài khoản của bạn trước mọi nỗ lực tấn công. Hãy yên tâm, chúng tôi bảo vệ thông tin bạn gửi và sẽ không dùng thông tin này ngoài mục đích xác minh quyền sở hữu tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin về những yêu cầu này, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 5. Trong phần Thông tin công ty, vui lòng xác nhận công ty có được niêm yết là chủ tài khoản/người đăng ký miền hay không, rồi chọn Tiếp theo.
  • Nếu bạn chọn , vui lòng nhập Tên công ty bạn rồi tải lên giấy tờ do chính quyền cấp để nhận dạng công ty.
 6. Thêm mọi Thông tin bổ sung, rồi chọn Tiếp theo.
 7. Trong phần Xác nhận và thỏa thuận, hãy chọn hộp kiểm cạnh mỗi cam kết.
 8. Vui lòng hoàn tất thách thức bảo mật, rồi chọn Hoàn tất. Bạn sẽ sớm nhận thông tin từ chúng tôi!

Lưu ý: Nếu bạn không có tên miền và cần hỗ trợ để lấy lại quyền truy cập vào lại tài khoản, hãy liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để được hỗ trợ.

Bước có liên quan