Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Leave a product suggestion

You can open a suggestion form for the product that you are working in from the header. To submit a suggestion, you may need to log in to the product first.

  1. Log in to your Web-Based Email, Calendar, Online Storage, or Fax Thru Email account.(Need help logging in?).
  2. Click the Feedback hyperlink.
  3. Click Product Suggestions.
  4. In the Suggestions field, enter your product suggestion.

    Note: We automatically open a suggestion form for the product you are using. For example, if you access the Feedback menu from your email account, we open a Web-Based Email Suggestion form.

  5. Select Email or Phone for your Contact Preference.
  6. (Optional) In the Email Address field, enter your email address.
  7. (Optional) In the Phone Number field, enter your telephone number.
  8. Click Submit.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.