Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Let others edit your site

If you want to let someone else edit your site (or help you build it), you can share access to your account using our Account Access tool. This lets you:

  • Give someone else access to your account without giving them your password
  • Ensures they cannot view or change any of your sensitive information
  • Lets you remove their access at any time

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.