Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Pro Trợ giúp

Contact GoDaddy Pro Sites Support

You can contact GoDaddy Pro Sites support team 24/7 directly from your GoDaddy Pro Sites dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Select Home in the left sidebar.
  3. Select your image in the upper-right corner. Then select Contact Support.
    Open settings
  4. Select the type of the issue. Then select Next.
  5. Describe the issue in detail. Then select Next.
  6. Show us how you feel, choose a Normal or Geeky reply. Then select Contact Support.

More info

Liên quan đến cộng đồng

Erasmus11's Avatar
Pro Sites - Cannot Reconnect To My Sites

3 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

mangoman's Avatar
delegate access & manageWP/Pro Sites

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

marcodn's Avatar
Contact support

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Salvo's Avatar
Website Disconnected

1 Câu trả lời

Last posted 3 months ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng